Mededeling Let’s Go Online, Dark Network en Your DNS Central

Graag stellen wij u op de hoogte van het heugelijke feit dat per 1 juni 2013 alle activiteiten van Lets Go Online overgenomen zijn door Sebsoft Managed Hosting. Wij zijn blij met deze ontwikkeling. Wij zien dit als een mooie stap, die Lets Go Online in staat stelt u een nog uitgebreidere dienstverlening te bieden. Voor nu maar ook voor in de toekomst!

Dagelijkse leiding
De dagelijkse leiding van Lets Go Online, Dhr W. Bakker neemt afscheid en draagt de leiding over aan Dhr. S. Berm van Sebsoft. Sebsoft heeft als doelstelling om Lets Go Online aan te houden als merk. De enige verandering die plaats zal vinden wordt de betaling van uw facturen op een ander bankrekeningnummer.

Het pakket dat u afneemt zal ongewijzigd blijven en u zult geen momenten ondervinden waarop uw website niet werkt. Tevens zal er niets duurder worden. Wel is het op termijn de bedoeling dat Sebsoft alle websites gaat overzetten naar snellere servers (tegen dezelfde prijs) en u hierdoor een sneller pakket aan kan gaan bieden. Wat dit inhoudt zal Sebsoft te zijner tijd aan u communiceren. Beide partijen zullen er zorg voor dragen dat u geen dubbele facturen krijgt.

Uitbreiding dienstverlening
Er verandert niets aan de dienstverlening die u al gewend was van Lets Go Online. De dienstverlening gaat door Sebsoft zelfs uitgebreider worden! Zo kunt u bij Sebsoft terecht voor het volledig uit handen geven van uw hosting activiteiten (managed hosting) en is het ook mogelijk om software/website ontwikkeling bij Sebsoft onder te brengen. Wij hebben mede gekozen voor deze nieuwe eigenaar omdat zij een team van specialisten hebben die de continuïteit nog optimaler kunnen waarborgen.

Persoonlijke aanpak en contact
Wij hebben voor Sebsoft gekozen omdat Sebsoft eenzelfde visie heeft op dit gebied. Er is dan ook het volste vertrouwen in Sebsoft!

Wij hopen dat u met deze brief voldoende op de hoogte bent gesteld. Mocht u nog vragen hebben n.a.v. deze brief dan kunt contact opnemen met Sebsoft via een van de volgende manieren:

Per mail: helpdesk@sebsoft.nl
Per post: Dam Bustersstraat 8, 4651 SJ Steenbergen